Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rider на български език

EnglishBulgarian

Rider

/raɪdər/

noun

1. A traveler who actively rides an animal (as a horse or camel)

  synonym:
 • rider

1. Пътник, който активно вози животно ( като кон или камила )

  синоним:
 • ездач

2. A clause that is appended to a legislative bill

  synonym:
 • rider

2. Клауза, която се добавя към законодателен законопроект

  синоним:
 • ездач

3. A traveler who actively rides a vehicle (as a bicycle or motorcycle)

  synonym:
 • rider

3. Пътник, който активно кара превозно средство ( като велосипед или мотоциклет )

  синоним:
 • ездач

4. A traveler riding in a vehicle (a boat or bus or car or plane or train etc) who is not operating it

  synonym:
 • passenger
 • ,
 • rider

4. Пътник, който се вози в превозно средство ( лодка или автобус, кола или самолет или влак и т.н. ), който не го управлява

  синоним:
 • пътник
 • ,
 • ездач