Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rewarding" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "възнаграждение" на български език

EnglishBulgarian

Rewarding

[Възнаграждение]
/rɪwɔrdɪŋ/

adjective

1. Providing personal satisfaction

  • "A rewarding career as a paramedic"
    synonym:
  • rewarding

1. Осигуряване на лично удовлетворение

  • "Възнаграждаваща кариера като фелдшер"
    синоним:
  • възнаграждаващо