Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Revive на български език

EnglishBulgarian

Revive

/rɪvaɪv/

verb

1. Cause to regain consciousness

 • "The doctors revived the comatose man"
  synonym:
 • resuscitate
 • ,
 • revive

1. Причина за възстановяване на съзнанието

 • "„лекарите възродиха коматозния човек“"
  синоним:
 • реанимация
 • ,
 • съживи

2. Give new life or energy to

 • "A hot soup will revive me"
 • "This will renovate my spirits"
 • "This treatment repaired my health"
  synonym:
 • animate
 • ,
 • recreate
 • ,
 • reanimate
 • ,
 • revive
 • ,
 • renovate
 • ,
 • repair
 • ,
 • quicken
 • ,
 • vivify
 • ,
 • revivify

2. Дайте нов живот или енергия на

 • "„гореща супа ще ме съживи“"
 • "„това ще обнови настроението ми“"
 • "„това лечение поправи здравето ми“"
  синоним:
 • анимирам
 • ,
 • пресъздавам
 • ,
 • реанимира
 • ,
 • съживи
 • ,
 • реновиране
 • ,
 • ремонт
 • ,
 • ускорява
 • ,
 • vivify
 • ,
 • съживи

3. Be brought back to life, consciousness, or strength

 • "Interest in esp revived"
  synonym:
 • revive

3. Да бъдат върнати към живота, съзнанието или силата

 • "„интересът в esp се съживи“"
  синоним:
 • съживи

4. Restore from a depressed, inactive, or unused state

 • "He revived this style of opera"
 • "He resurrected the tango in this remote part of argentina"
  synonym:
 • revive
 • ,
 • resurrect

4. Възстановяване от депресивно, неактивно или неизползвано състояние

 • "„той възроди този стил на опера“"
 • "Той възкреси тангото в тази отдалечена част на аржентина"
  синоним:
 • съживи
 • ,
 • възкреси

5. Return to consciousness

 • "The patient came to quickly"
 • "She revived after the doctor gave her an injection"
  synonym:
 • come to
 • ,
 • revive
 • ,
 • resuscitate

5. Върнете се в съзнанието

 • "„пациентът дойде бързо“"
 • "„тя се съживи, след като лекарят й направи инжекция“"
  синоним:
 • идвам да
 • ,
 • съживи
 • ,
 • реанимация