Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reviewer" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "рецензент" на български език

EnglishBulgarian

Reviewer

[Рецензент]
/rivjuər/

noun

1. Someone who reads manuscripts and judges their suitability for publication

  synonym:
 • reviewer
 • ,
 • referee
 • ,
 • reader

1. Някой, който чете ръкописи и преценява годността им за публикуване

  синоним:
 • рецензент
 • ,
 • рефер
 • ,
 • читател

2. A writer who reports and analyzes events of the day

  synonym:
 • commentator
 • ,
 • reviewer

2. Писател, който съобщава и анализира събития от деня

  синоним:
 • коментатор
 • ,
 • рецензент