Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retrace" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "обратна" на български език

EnglishBulgarian

Retrace

[Проследявам]
/ritres/

verb

1. To go back over again

 • "We retraced the route we took last summer"
 • "Trace your path"
  synonym:
 • trace
 • ,
 • retrace

1. Да се върна отново

 • "„оттеглихме маршрута, който поехме миналото лято“"
 • "Проследете пътя си"
синоним:
 • следа,
 • пристъп

2. Reassemble mentally

 • "Reconstruct the events of 20 years ago"
  synonym:
 • reconstruct
 • ,
 • construct
 • ,
 • retrace

2. Се събират психически

 • "Реконструирайте събитията от преди 20 години"
синоним:
 • реконструкция,
 • конструктивен,
 • пристъп