Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "retort" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "реторта" на български език

EnglishBulgarian

Retort

[Ретортен]
/ritɔrt/

noun

1. A quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)

 • "It brought a sharp rejoinder from the teacher"
  synonym:
 • rejoinder
 • ,
 • retort
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replication
 • ,
 • comeback
 • ,
 • counter

1. Бърз отговор на въпрос или забележка (особено остроумен или критичен)

 • "Донесе остра дуплика от учителя"
  синоним:
 • дуплика
 • ,
 • реторта
 • ,
 • връщане
 • ,
 • отговор
 • ,
 • репликация
 • ,
 • завръщане
 • ,
 • брояч

2. A vessel where substances are distilled or decomposed by heat

  synonym:
 • retort

2. Съд, в който веществата се дестилират или разлагат чрез топлина

  синоним:
 • реторта

verb

1. Answer back

  synonym:
 • retort
 • ,
 • come back
 • ,
 • repay
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • rejoin

1. Отговор назад

  синоним:
 • реторта
 • ,
 • върни се
 • ,
 • погасяване
 • ,
 • връщане
 • ,
 • отговор
 • ,
 • присъединете се отново