Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resource" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "ресурс" на български език

EnglishBulgarian

Resource

[Ресурс]
/risɔrs/

noun

1. Available source of wealth

 • A new or reserve supply that can be drawn upon when needed
  synonym:
 • resource

1. Наличен източник на богатство

 • Ново или резервно снабдяване, което може да се използва, когато е необходимо
  синоним:
 • ресурс

2. A source of aid or support that may be drawn upon when needed

 • "The local library is a valuable resource"
  synonym:
 • resource

2. Източник на помощ или подкрепа, от които може да се използва, когато е необходимо

 • "Местната библиотека е ценен ресурс"
  синоним:
 • ресурс

3. The ability to deal resourcefully with unusual problems

 • "A man of resource"
  synonym:
 • resource
 • ,
 • resourcefulness
 • ,
 • imagination

3. Способността да се справят находчиво с необичайни проблеми

 • "Човек на ресурсите"
  синоним:
 • ресурс
 • ,
 • находчивост
 • ,
 • въображение