Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resounding" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "озвучаващ" на български език

EnglishBulgarian

Resounding

[Звучащо]
/risaʊndɪŋ/

adjective

1. Characterized by resonance

 • "A resonant voice"
 • "Hear the rolling thunder"
  synonym:
 • resonant
 • ,
 • resonating
 • ,
 • resounding
 • ,
 • reverberating
 • ,
 • reverberative

1. Характеризира се с резонанс

 • "Резонансен глас"
 • "Чуй търкалящия се гръм"
  синоним:
 • резонансен
 • ,
 • резониращ
 • ,
 • звучащо
 • ,
 • ревербериращ
 • ,
 • реверберативен