Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Resin на български език

EnglishBulgarian

Resin

/rɛzən/

noun

1. Any of a class of solid or semisolid viscous substances obtained either as exudations from certain plants or prepared by polymerization of simple molecules

    synonym:
  • resin
  • ,
  • rosin

1. Всяко от клас твърди или полусолидни вискозни вещества, получени или като ексудации от определени растения, или приготвени чрез полимеризация на прости молекули

    синоним:
  • смола
  • ,
  • колофон