Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "residue" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "остатък" на български език

EnglishBulgarian

Residue

[Остатъци]
/rɛzədu/

noun

1. Matter that remains after something has been removed

  synonym:
 • residue

1. Материя, която остава след като нещо е било премахнато

  синоним:
 • остатък

2. Something left after other parts have been taken away

 • "There was no remainder"
 • "He threw away the rest"
 • "He took what he wanted and i got the balance"
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • balance
 • ,
 • residual
 • ,
 • residue
 • ,
 • residuum
 • ,
 • rest

2. Нещо останало след като са отнети други части

 • "Нямаше остатък"
 • "Той изхвърли останалото"
 • "Той взе това, което искаше, а аз получих баланса"
  синоним:
 • остатък
 • ,
 • баланс
 • ,
 • остатъчен
 • ,
 • почивка