Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rerun на български език

EnglishBulgarian

Rerun

/rirən/

noun

1. A program that is broadcast again

 • "She likes to watch `i love lucy' reruns"
  synonym:
 • rerun

1. Програма, която се излъчва отново

 • "Тя обича да гледа" обичам люси "рецидиви"
  синоним:
 • повторен

verb

1. Broadcast again, as of a film

  synonym:
 • rerun
 • ,
 • rebroadcast

1. Излъчен отново, като на филм

  синоним:
 • повторен
 • ,
 • rebroadcast

2. Rerun a performance of a play, for example

  synonym:
 • rerun

2. Повторете изпълнение на пиеса, например

  синоним:
 • повторен

3. Run again for office

 • "Bush wants to rerun in 1996"
  synonym:
 • rerun

3. Тичам отново за офис

 • "Буш иска да се повтори през 1996 г"
  синоним:
 • повторен

4. Cause to perform again

 • "We have to rerun the subjects--they misunderstood the instructions"
  synonym:
 • rerun

4. Причина за изпълнение отново

 • "„трябва да повторим предметите - те неправилно разбраха инструкциите“"
  синоним:
 • повторен