Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reportedly" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "съобщено" на български език

EnglishBulgarian

Reportedly

[Съобщава се]
/rɪpɔrtədli/

adverb

1. According to reports or other information

  • "She was reportedly his mistress for many years"
    synonym:
  • reportedly

1. Според доклади или друга информация

  • "Съобщава се, че тя е била негова любовница в продължение на много години"
    синоним:
  • съобщава се