Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repay" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "repay" на български език

EnglishBulgarian

Repay

[Погасяване]
/ripe/

verb

1. Pay back

 • "Please refund me my money"
  synonym:
 • refund
 • ,
 • return
 • ,
 • repay
 • ,
 • give back

1. Върни обратно

 • "Моля те, върни ми парите"
  синоним:
 • възстановяване
 • ,
 • връщане
 • ,
 • погасяване
 • ,
 • върни

2. Make repayment for or return something

  synonym:
 • requite
 • ,
 • repay

2. Направете изплащане или върнете нещо

  синоним:
 • възмездие
 • ,
 • погасяване

3. Act or give recompense in recognition of someone's behavior or actions

  synonym:
 • reward
 • ,
 • repay
 • ,
 • pay back

3. Действайте или давайте отплата като признание за нечие поведение или действия

  синоним:
 • награда
 • ,
 • погасяване
 • ,
 • върни обратно

4. Answer back

  synonym:
 • retort
 • ,
 • come back
 • ,
 • repay
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • rejoin

4. Отговор назад

  синоним:
 • реторта
 • ,
 • върни се
 • ,
 • погасяване
 • ,
 • връщане
 • ,
 • отговор
 • ,
 • присъединете се отново