Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rental на български език

EnglishBulgarian

Rental

/rɛntəl/

noun

1. Property that is leased or rented out or let

  synonym:
 • lease
 • ,
 • rental
 • ,
 • letting

1. Имот, който е отдаден под наем или отдаден под наем или пуснат под наем

  синоним:
 • лизинг
 • ,
 • под наем
 • ,
 • отдаване под наем

2. The act of paying for the use of something (as an apartment or house or car)

  synonym:
 • rental
 • ,
 • renting

2. Актът за плащане за използването на нещо ( като апартамент или къща или кола )

  синоним:
 • под наем
 • ,
 • отдаване под наем

adjective

1. Available to rent or lease

 • "A rental car"
  synonym:
 • rental

1. На разположение за наем или лизинг

 • "Кола под наем"
  синоним:
 • под наем

2. Of or relating to rent

 • "Rental agreement"
 • "Rental charges"
  synonym:
 • rental

2. На или свързани с наем

 • "Споразумение за наем"
 • "Такси за наем"
  синоним:
 • под наем