Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Renewal на български език

EnglishBulgarian

Renewal

/rɪnuəl/

noun

1. The conversion of wasteland into land suitable for use of habitation or cultivation

  synonym:
 • reclamation
 • ,
 • renewal
 • ,
 • rehabilitation

1. Превръщането на пустош в земя, подходяща за използване на обитаване или отглеждане

  синоним:
 • рекултивация
 • ,
 • подновяване
 • ,
 • рехабилитация

2. The act of renewing

  synonym:
 • renewal

2. Актът за подновяване

  синоним:
 • подновяване

3. Filling again by supplying what has been used up

  synonym:
 • refilling
 • ,
 • replenishment
 • ,
 • replacement
 • ,
 • renewal

3. Попълване отново чрез предоставяне на използваното

  синоним:
 • пълнене
 • ,
 • попълване
 • ,
 • замяна
 • ,
 • подновяване