Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "removed" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "премахнат" на български език

EnglishBulgarian

Removed

[Отстранен]
/rimuvd/

adjective

1. Separated in relationship by a given degree of descent

 • "A cousin once removed"
  synonym:
 • removed(p)

1. Разделени по отношение на дадена степен на спускане

 • "Братовчед веднъж отстранен"
  синоним:
 • отстранен ( p )

2. Separate or apart in time

 • "Distant events"
 • "The remote past or future"
  synonym:
 • distant
 • ,
 • remote
 • ,
 • removed

2. Отделно или разделено във времето

 • "Далечни събития"
 • "Отдалеченото минало или бъдеще"
  синоним:
 • далечен
 • ,
 • отдалечен
 • ,
 • отстранен