Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "relativity" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "относителност" на български език

EnglishBulgarian

Relativity

[Относителност]
/rɛlətɪvəti/

noun

1. (physics) the theory that space and time are relative concepts rather than absolute concepts

  synonym:
 • relativity
 • ,
 • theory of relativity
 • ,
 • relativity theory
 • ,
 • Einstein's theory of relativity

1. (физика) теорията, че пространството и времето са относителни понятия, а не абсолютни понятия

  синоним:
 • относителност
 • ,
 • теория на относителността
 • ,
 • Теорията на относителността на Айнщайн

2. The quality of being relative and having significance only in relation to something else

  synonym:
 • relativity

2. Качеството да бъдеш относителен и да имаш значимост само по отношение на нещо друго

  синоним:
 • относителност