Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rehabilitation на български език

EnglishBulgarian

Rehabilitation

/rihəbɪləteʃən/

noun

1. The restoration of someone to a useful place in society

  synonym:
 • rehabilitation

1. Възстановяването на някого на полезно място в обществото

синоним:
 • рехабилитация

2. The conversion of wasteland into land suitable for use of habitation or cultivation

  synonym:
 • reclamation
 • ,
 • renewal
 • ,
 • rehabilitation

2. Превръщането на пустош в земя, подходяща за използване на обитаване или отглеждане

синоним:
 • рекултивация,
 • подновяване,
 • рехабилитация

3. Vindication of a person's character and the re-establishment of that person's reputation

  synonym:
 • rehabilitation

3. Оправдаване на характера на човек и възстановяване на репутацията на този човек

синоним:
 • рехабилитация

4. The treatment of physical disabilities by massage and electrotherapy and exercises

  synonym:
 • rehabilitation

4. Лечение на физически увреждания чрез масаж и електротерапия и упражнения

синоним:
 • рехабилитация