Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Regain на български език

EnglishBulgarian

Regain

/rɪgen/

verb

1. Get or find back

 • Recover the use of
 • "She regained control of herself"
 • "She found her voice and replied quickly"
  synonym:
 • recover
 • ,
 • retrieve
 • ,
 • find
 • ,
 • regain

1. Върнете или намерете обратно

 • Възстановяване на използването на
 • "„тя си възвърна контрола над себе си“"
 • "Тя намери гласа си и отговори бързо"
  синоним:
 • възстановяване
 • ,
 • извличане
 • ,
 • намери
 • ,
 • възвърна

2. Come upon after searching

 • Find the location of something that was missed or lost
 • "Did you find your glasses?"
 • "I cannot find my gloves!"
  synonym:
 • find
 • ,
 • regain

2. Хайде след търсене

 • Намерете местоположението на нещо, което е пропуснато или изгубено
 • "Намерихте ли очилата си?"
 • "Не мога да намеря ръкавиците си!"
  синоним:
 • намери
 • ,
 • възвърна