Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Reclusive на български език

EnglishBulgarian

Reclusive

/rɪklusɪv/

adjective

1. Withdrawn from society

 • Seeking solitude
 • "Lived an unsocial reclusive life"
  synonym:
 • recluse
 • ,
 • reclusive
 • ,
 • withdrawn

1. Изтеглени от обществото

 • Търси уединение
 • "Живееше несоциален уединителен живот"
  синоним:
 • Recluse
 • ,
 • уединение
 • ,
 • изтеглена

2. Providing privacy or seclusion

 • "The cloistered academic world of books"
 • "Sat close together in the sequestered pergola"
 • "Sitting under the reclusive calm of a shade tree"
 • "A secluded romantic spot"
  synonym:
 • cloistered
 • ,
 • reclusive
 • ,
 • secluded
 • ,
 • sequestered

2. Осигуряване на поверителност или уединение

 • "Затворен академичен свят на книги"
 • "Седнаха близо един до друг в секвестираната пергола"
 • "Седнал под спокойното спокойствие на дърво на сянка"
 • "Уединено романтично място"
  синоним:
 • прикрити
 • ,
 • уединение
 • ,
 • усамотен
 • ,
 • секвестирани