Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Reckon на български език

EnglishBulgarian

Reckon

/rɛkən/

verb

1. Expect, believe, or suppose

 • "I imagine she earned a lot of money with her new novel"
 • "I thought to find her in a bad state"
 • "He didn't think to find her in the kitchen"
 • "I guess she is angry at me for standing her up"
  synonym:
 • think
 • ,
 • opine
 • ,
 • suppose
 • ,
 • imagine
 • ,
 • reckon
 • ,
 • guess

1. Очаквайте, вярвайте или предполагайте

 • "„представям си, че тя спечели много пари с новия си роман“"
 • "„мислех да я намеря в лошо състояние“"
 • "Той не мислеше да я намери в кухнята"
 • "Предполагам, че се ядосва на мен, че я изправя"
синоним:
 • мисля,
 • opine,
 • Предполагам,
 • представям си,
 • смятам,
 • Предполагам

2. Judge to be probable

  synonym:
 • calculate
 • ,
 • estimate
 • ,
 • reckon
 • ,
 • count on
 • ,
 • figure
 • ,
 • forecast

2. Преценете, че е вероятно

синоним:
 • изчислете,
 • оценка,
 • смятам,
 • разчитам на,
 • фигура,
 • прогноза

3. Deem to be

 • "She views this quite differently from me"
 • "I consider her to be shallow"
 • "I don't see the situation quite as negatively as you do"
  synonym:
 • see
 • ,
 • consider
 • ,
 • reckon
 • ,
 • view
 • ,
 • regard

3. Считайте за

 • "„тя гледа на това съвсем различно от мен“"
 • "„смятам я за плитка“"
 • "„не виждам ситуацията толкова негативно, колкото и вие“"
синоним:
 • виж,
 • разгледам,
 • смятам,
 • изглед,
 • отношение

4. Make a mathematical calculation or computation

  synonym:
 • calculate
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • compute
 • ,
 • work out
 • ,
 • reckon
 • ,
 • figure

4. Направете математическо изчисление или изчисление

синоним:
 • изчислете,
 • шифър,
 • кифър,
 • изчислявам,
 • тренирам,
 • смятам,
 • фигура

5. Have faith or confidence in

 • "You can count on me to help you any time"
 • "Look to your friends for support"
 • "You can bet on that!"
 • "Depend on your family in times of crisis"
  synonym:
 • count
 • ,
 • bet
 • ,
 • depend
 • ,
 • look
 • ,
 • calculate
 • ,
 • reckon

5. Имат вяра или увереност в

 • "Можете да разчитате на мен, за да ви помогна по всяко време"
 • "„погледнете приятелите си за подкрепа“"
 • "Можете да заложите на това!"
 • "„зависи от семейството си във времена на криза“"
синоним:
 • брой,
 • залог,
 • зависим,
 • погледни,
 • изчислете,
 • смятам

6. Take account of

 • "You have to reckon with our opponents"
 • "Count on the monsoon"
  synonym:
 • reckon
 • ,
 • count

6. Вземат предвид

 • "„трябва да се съобразите с нашите опоненти“"
 • "„разчитай на мусона“"
синоним:
 • смятам,
 • брой