Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "recently" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "наскоро" на български език

EnglishBulgarian

Recently

[Наскоро]
/risəntli/

adverb

1. In the recent past

 • "He was in paris recently"
 • "Lately the rules have been enforced"
 • "As late as yesterday she was fine"
 • "Feeling better of late"
 • "The spelling was first affected, but latterly the meaning also"
  synonym:
 • recently
 • ,
 • late
 • ,
 • lately
 • ,
 • of late
 • ,
 • latterly

1. В близкото минало

 • "Той беше в париж наскоро"
 • "Напоследък правилата се прилагат"
 • "Още вчера тя беше добре"
 • "Да се чувствам по-добре от късно"
 • "Първо беше засегнат правописът, но напоследък и значението"
  синоним:
 • наскоро
 • ,
 • късно
 • ,
 • напоследък

Examples of using

Have you been on an express train recently?
Возил ли се се наскоро с експресен влак?
A friend of mine recently slipped on a toy car that his son had left lying on the stairs, and has broken his big toe.
Мой приятел наскоро се подхлъзна на кола играчка оставена от сина му на стълбите и си счупи палеца на крака.
That chicken hasn't laid any eggs recently.
Тази кокошка напоследък не е снесла нито едно яйце.