Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "realist" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "реалист" на български език

EnglishBulgarian

Realist

[Реалист]
/riəlɪst/

noun

1. A philosopher who believes that universals are real and exist independently of anyone thinking of them

  synonym:
 • realist

1. Философ, който вярва, че универсалните са реални и съществуват независимо от това, че някой мисли за тях

  синоним:
 • реалист

2. A person who accepts the world as it literally is and deals with it accordingly

  synonym:
 • realist

2. Човек, който приема света такъв, какъвто е буквално и се занимава с него съответно

  синоним:
 • реалист

3. A painter who represents the world realistically and not in an idealized or romantic style

  synonym:
 • realist

3. Художник, който представя света реалистично, а не в идеализиран или романтичен стил

  синоним:
 • реалист