Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rating" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "рейтинг" на български език

EnglishBulgarian

Rating

[Рейтинг]
/retɪŋ/

noun

1. An appraisal of the value of something

 • "He set a high valuation on friendship"
  synonym:
 • evaluation
 • ,
 • valuation
 • ,
 • rating

1. Оценка на стойността на нещо

 • "Той постави висока оценка на приятелството"
  синоним:
 • оценка
 • ,
 • рейтинг

2. Act of ascertaining or fixing the value or worth of

  synonym:
 • evaluation
 • ,
 • rating

2. Акт на установяване или определяне на стойността или стойността на

  синоним:
 • оценка
 • ,
 • рейтинг

3. Standing or position on a scale

  synonym:
 • rating

3. Изправяне или позиция на скала

  синоним:
 • рейтинг

4. Rank in a military organization

  synonym:
 • military rank
 • ,
 • military rating
 • ,
 • paygrade
 • ,
 • rating

4. Звание във военна организация

  синоним:
 • военно звание
 • ,
 • военен рейтинг
 • ,
 • paygrade
 • ,
 • рейтинг