Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Rambunctious на български език

EnglishBulgarian

Rambunctious

/ræmbəŋkʃəs/

adjective

1. Noisy and lacking in restraint or discipline

 • "A boisterous crowd"
 • "A social gathering that became rambunctious and out of hand"
 • "A robustious group of teenagers"
 • "Beneath the rumbustious surface of his paintings is sympathy for the vulnerability of ordinary human beings"
 • "An unruly class"
  synonym:
 • boisterous
 • ,
 • rambunctious
 • ,
 • robustious
 • ,
 • rumbustious
 • ,
 • unruly

1. Шумно и липсва сдържаност или дисциплина

 • "Бурна тълпа"
 • "Социално събиране, което стана развратно и излязло от употреба"
 • "Здрава група тийнейджъри"
 • "„под бурната повърхност на неговите картини е съчувствие към уязвимостта на обикновените човешки същества“"
 • "Непоколебим клас"
  синоним:
 • буен
 • ,
 • rambunctive
 • ,
 • здрав
 • ,
 • буен
 • ,
 • невъзпитано