Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Quintet на български език

EnglishBulgarian

Quintet

/kwɪntɛt/

noun

1. A musical composition for five performers

  synonym:
 • quintet
 • ,
 • quintette

1. Музикална композиция за петима изпълнители

  синоним:
 • квинтет
 • ,
 • квинтет

2. The cardinal number that is the sum of four and one

  synonym:
 • five
 • ,
 • 5
 • ,
 • V
 • ,
 • cinque
 • ,
 • quint
 • ,
 • quintet
 • ,
 • fivesome
 • ,
 • quintuplet
 • ,
 • pentad
 • ,
 • fin
 • ,
 • Phoebe
 • ,
 • Little Phoebe

2. Кардиналното число, което е сумата от четири и едно

  синоним:
 • пет
 • ,
 • 5
 • ,
 • V
 • ,
 • Cinque
 • ,
 • квинт
 • ,
 • квинтет
 • ,
 • пет
 • ,
 • Куинтуплет
 • ,
 • Пентад
 • ,
 • перка
 • ,
 • Фийби
 • ,
 • Малката Фийби

3. Five performers or singers who perform together

  synonym:
 • quintet
 • ,
 • quintette

3. Петима изпълнители или певци, които изпълняват заедно

  синоним:
 • квинтет
 • ,
 • квинтет

4. A set of five similar things considered as a unit

  synonym:
 • quintet
 • ,
 • quintette
 • ,
 • quintuplet
 • ,
 • quintuple

4. Набор от пет подобни неща, считани за единица

  синоним:
 • квинтет
 • ,
 • квинтет
 • ,
 • Куинтуплет
 • ,
 • квинтул

5. Five people considered as a unit

  synonym:
 • quintet
 • ,
 • quintette
 • ,
 • fivesome

5. Петима души, считани за единица

  синоним:
 • квинтет
 • ,
 • квинтет
 • ,
 • пет