Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quid" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "quid" на български език

EnglishBulgarian

Quid

[Quid]
/kwɪd/

noun

1. The basic unit of money in great britain and northern ireland

 • Equal to 100 pence
  synonym:
 • British pound
 • ,
 • pound
 • ,
 • British pound sterling
 • ,
 • pound sterling
 • ,
 • quid

1. Основната парична единица във великобритания и северна ирландия

 • Равно на 100 пенса
  синоним:
 • Британски паунд
 • ,
 • паунд
 • ,
 • Британска лира стерлинги
 • ,
 • лира стерлинги
 • ,
 • quid

2. Something for something

 • That which a party receives (or is promised) in return for something he does or gives or promises
  synonym:
 • quid pro quo
 • ,
 • quid

2. Нещо за нещо

 • Това, което дадена страна получава (или е обещано) в замяна на нещо, което прави или дава, или обещава
  синоним:
 • quid pro quo
 • ,
 • quid

3. A wad of something chewable as tobacco

  synonym:
 • chew
 • ,
 • chaw
 • ,
 • cud
 • ,
 • quid
 • ,
 • plug
 • ,
 • wad

3. Пачка от нещо, което може да се дъвче като тютюн

  синоним:
 • дъвчете
 • ,
 • чау
 • ,
 • cud
 • ,
 • quid
 • ,
 • щепсел
 • ,
 • wad