Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quash" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "куош" на български език

EnglishBulgarian

Quash

[Анулирам]
/kwɔʃ/

verb

1. Put down by force or intimidation

 • "The government quashes any attempt of an uprising"
 • "China keeps down her dissidents very efficiently"
 • "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
  synonym:
 • repress
 • ,
 • quash
 • ,
 • keep down
 • ,
 • subdue
 • ,
 • subjugate
 • ,
 • reduce

1. Свалени със сила или сплашване

 • "„правителството отменя всеки опит за въстание“"
 • "„китай държи дисидентите си много ефективно“"
 • "„богатите собственици на земи покоряват селяните, работещи по земята“"
  синоним:
 • репресивно
 • ,
 • Quash
 • ,
 • пазете
 • ,
 • просрочена
 • ,
 • покорете
 • ,
 • намаляване

2. Declare invalid

 • "The contract was annulled"
 • "Void a plea"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • annul
 • ,
 • quash
 • ,
 • void
 • ,
 • avoid
 • ,
 • nullify

2. Обяви за невалиден

 • "„договорът беше анулиран“"
 • "Недействително правно основание"
  синоним:
 • инвалидизира
 • ,
 • Annul
 • ,
 • Quash
 • ,
 • празнота
 • ,
 • избягвам
 • ,
 • обезсилва