Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quantum" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "квантов" на български език

EnglishBulgarian

Quantum

[Квантов]
/kwɑntəm/

noun

1. A discrete amount of something that is analogous to the quantities in quantum theory

  synonym:
 • quantum

1. Дискретно количество от нещо, което е аналогично на количествата в квантовата теория

  синоним:
 • квантов

2. (physics) the smallest discrete quantity of some physical property that a system can possess (according to quantum theory)

  synonym:
 • quantum

2. (физика) най-малкото дискретно количество от някакво физическо свойство, което една система може да притежава (според квантовата теория)

  синоним:
 • квантов