Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pushover" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "възглавница" на български език

EnglishBulgarian

Pushover

[Балама]
/pʊʃoʊvər/

noun

1. Someone who is easily taken advantage of

  synonym:
 • pushover

1. Някой, който лесно се възползва

  синоним:
 • бутане

2. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

2. Всяко предприятие, което е лесно да се направи

 • "Маркетингът на този продукт няма да бъде пикник"
  синоним:
 • чинч
 • ,
 • полъх
 • ,
 • пикник
 • ,
 • щракване
 • ,
 • патешка супа
 • ,
 • детска игра
 • ,
 • бутане
 • ,
 • ходене
 • ,
 • парче торта