Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Purchase на български език

EnglishBulgarian

Purchase

/pərʧəs/

noun

1. The acquisition of something for payment

 • "They closed the purchase with a handshake"
  synonym:
 • purchase

1. Придобиването на нещо за плащане

 • "Те затвориха покупката с ръкостискане"
синоним:
 • покупка

2. Something acquired by purchase

  synonym:
 • purchase

2. Нещо придобито чрез покупка

синоним:
 • покупка

3. A means of exerting influence or gaining advantage

 • "He could get no purchase on the situation"
  synonym:
 • purchase

3. Средство за упражняване на влияние или получаване на предимство

 • "Той не може да получи покупка на ситуацията"
синоним:
 • покупка

4. The mechanical advantage gained by being in a position to use a lever

  synonym:
 • leverage
 • ,
 • purchase

4. Механичното предимство, спечелено от това, че сте в състояние да използвате лост

синоним:
 • ливъридж,
 • покупка

verb

1. Obtain by purchase

 • Acquire by means of a financial transaction
 • "The family purchased a new car"
 • "The conglomerate acquired a new company"
 • "She buys for the big department store"
  synonym:
 • buy
 • ,
 • purchase

1. Получаване чрез покупка

 • Придобиват чрез финансова транзакция
 • "„семейството закупи нова кола“"
 • "„конгломератът придоби нова компания“"
 • "„тя купува за големия универсален магазин“"
синоним:
 • купувам,
 • покупка