Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "punctual" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "точен" на български език

EnglishBulgarian

Punctual

[Точен]
/pəŋkʧuəl/

adjective

1. Acting or arriving or performed exactly at the time appointed

 • "She expected guests to be punctual at meals"
 • "He is not a particularly punctual person"
 • "Punctual payment"
  synonym:
 • punctual

1. Действащи или пристигащи или изпълнявани точно в определеното време

 • "„очакваше гостите да бъдат точни по време на хранене“"
 • "Той не е особено точен човек"
 • "Пунктуално плащане"
  синоним:
 • точен