Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Publisher на български език

EnglishBulgarian

Publisher

/pəblɪʃər/

noun

1. A firm in the publishing business

  synonym:
 • publisher
 • ,
 • publishing house
 • ,
 • publishing firm
 • ,
 • publishing company

1. Фирма в издателския бизнес

  синоним:
 • издателство
 • ,
 • издателство
 • ,
 • издателска фирма
 • ,
 • издателска компания

2. A person engaged in publishing periodicals or books or music

  synonym:
 • publisher

2. Лице, ангажирано с издаване на периодични издания или книги или музика

  синоним:
 • издателство

3. The proprietor of a newspaper

  synonym:
 • publisher
 • ,
 • newspaper publisher

3. Притежателят на вестник

  синоним:
 • издателство
 • ,
 • издател на вестници