Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "psychic" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "психически" на български език

EnglishBulgarian

Psychic

[Психически]
/saɪkɪk/

noun

1. A person apparently sensitive to things beyond the natural range of perception

  synonym:
 • psychic

1. Човек, очевидно чувствителен към неща извън естествения диапазон на възприятие

  синоним:
 • психически

adjective

1. Affecting or influenced by the human mind

 • "Psychic energy"
 • "Psychic trauma"
  synonym:
 • psychic
 • ,
 • psychical

1. Въздействащо или повлияно от човешкия ум

 • "Психическа енергия"
 • "Психическа травма"
  синоним:
 • психически

2. Outside the sphere of physical science

 • "Psychic phenomena"
  synonym:
 • psychic
 • ,
 • psychical

2. Извън сферата на физическата наука

 • "Психически феномени"
  синоним:
 • психически

Examples of using

Are you psychic?
Ти екстрасенс ли си?