Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Prowess на български език

EnglishBulgarian

Prowess

/praʊəs/

noun

1. A superior skill that you can learn by study and practice and observation

 • "The art of conversation"
 • "It's quite an art"
  synonym:
 • art
 • ,
 • artistry
 • ,
 • prowess

1. Превъзходно умение, което можете да научите чрез изучаване и практика и наблюдение

 • "Изкуството на разговора"
 • "Това е доста изкуство"
  синоним:
 • изкуство
 • ,
 • артистичност
 • ,
 • умение