Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Provision на български език

EnglishBulgarian

Provision

/prəvɪʒən/

noun

1. A stipulated condition

 • "He accepted subject to one provision"
  synonym:
 • provision
 • ,
 • proviso

1. Уговорено условие

 • "Той прие при спазване на една разпоредба"
  синоним:
 • разпоредба
 • ,
 • Proviso

2. The activity of supplying or providing something

  synonym:
 • provision
 • ,
 • supply
 • ,
 • supplying

2. Дейността по доставка или предоставяне на нещо

  синоним:
 • разпоредба
 • ,
 • доставка
 • ,
 • снабдяването

3. The cognitive process of thinking about what you will do in the event of something happening

 • "His planning for retirement was hindered by several uncertainties"
  synonym:
 • planning
 • ,
 • preparation
 • ,
 • provision

3. Когнитивният процес на мислене за това, което ще направите в случай, че нещо се случи

 • "„планирането му за пенсиониране беше възпрепятствано от няколко несигурности“"
  синоним:
 • планиране
 • ,
 • подготовка
 • ,
 • разпоредба

4. A store or supply of something (especially of food or clothing or arms)

  synonym:
 • provision

4. Магазин или доставка на нещо ( особено на храна или дрехи или оръжие )

  синоним:
 • разпоредба

verb

1. Supply with provisions

  synonym:
 • provision
 • ,
 • purvey

1. Снабдяване с провизии

  синоним:
 • разпоредба
 • ,
 • purvey