Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Provable на български език

EnglishBulgarian

Provable

/pruvəbəl/

adjective

1. Capable of being demonstrated or proved

 • "Obvious lies"
 • "A demonstrable lack of concern for the general welfare"
 • "Practical truth provable to all men"- walter bagehot
  synonym:
 • demonstrable
 • ,
 • provable

1. Способен да бъде демонстриран или доказан

 • "Очевидни лъжи"
 • "Очевидна липса на загриженост за общото благосъстояние"
 • "Практическа истина, доказуема за всички мъже" - уолтър бегехот
  синоним:
 • демонстриращ
 • ,
 • доказуем