Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Protocol на български език

EnglishBulgarian

Protocol

/proʊtəkɑl/

noun

1. (computer science) rules determining the format and transmission of data

  synonym:
 • protocol
 • ,
 • communications protocol

1. ( компютърни науки ) правила, определящи формата и предаването на данни

  синоним:
 • протокол
 • ,
 • комуникационен протокол

2. Forms of ceremony and etiquette observed by diplomats and heads of state

  synonym:
 • protocol

2. Форми на церемония и етикет, наблюдавани от дипломати и държавни ръководители

  синоним:
 • протокол

3. Code of correct conduct

 • "Safety protocols"
 • "Academic protocol"
  synonym:
 • protocol

3. Код за правилно поведение

 • "Протоколи за безопасност"
 • "Академичен протокол"
  синоним:
 • протокол