Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "proto" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "прото" на български език

EnglishBulgarian

Proto

[Прото]
/proʊtə/

adjective

1. Indicating the first or earliest or original

  • "`proto' is a combining form in a word like `protolanguage' that refers to the hypothetical ancestor of another language or group of languages"
    synonym:
  • proto(a)

1. Посочване на първия или най-ранния или оригиналния

  • "Прото "е комбинираща форма в дума като" протоезик ", която се отнася до хипотетичния прародител на друг език или група езици"
    синоним:
  • прото ( a )