Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prosperous" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "проспериращ" на български език

EnglishBulgarian

Prosperous

[Успешен]
/prɑspərəs/

adjective

1. In fortunate circumstances financially

 • Moderately rich
 • "They were comfortable or even wealthy by some standards"
 • "Easy living"
 • "A prosperous family"
 • "His family is well-situated financially"
 • "Well-to-do members of the community"
  synonym:
 • comfortable
 • ,
 • easy
 • ,
 • prosperous
 • ,
 • well-fixed
 • ,
 • well-heeled
 • ,
 • well-off
 • ,
 • well-situated
 • ,
 • well-to-do

1. При щастливи обстоятелства финансово

 • Умерено богат
 • "Те бяха удобни или дори богати по някои стандарти"
 • "Лесно живеене"
 • "Проспериращо семейство"
 • "Семейството му е добре разположено финансово"
 • "Добре работещи членове на общността"
синоним:
 • удобен,
 • лесно,
 • проспериращ,
 • добре фиксиран,
 • добре подгънат,
 • добре,
 • добре разположен,
 • добре да се направи

2. Very lively and profitable

 • "Flourishing businesses"
 • "A palmy time for stockbrokers"
 • "A prosperous new business"
 • "Doing a roaring trade"
 • "A thriving tourist center"
 • "Did a thriving business in orchids"
  synonym:
 • booming
 • ,
 • flourishing
 • ,
 • palmy
 • ,
 • prospering
 • ,
 • prosperous
 • ,
 • roaring
 • ,
 • thriving

2. Много оживен и печеливш

 • "Процъфтяващ бизнес"
 • "Палатно време за борсови посредници"
 • "Проспериращ нов бизнес"
 • "Правене на ревяща търговия"
 • "Процъфтяващ туристически център"
 • "Извърши процъфтяващ бизнес в орхидеи"
синоним:
 • бум,
 • процъфтяващ,
 • Палми,
 • проспериращ,
 • проспериращ,
 • ревя,
 • процъфтяващ

3. Marked by peace and prosperity

 • "A golden era"
 • "The halcyon days of the clipper trade"
  synonym:
 • golden
 • ,
 • halcyon
 • ,
 • prosperous

3. Белязан от мир и просперитет

 • "Златна ера"
 • "Халционните дни на търговията с машинки"
синоним:
 • златист,
 • Халсион,
 • проспериращ

4. Presaging or likely to bring good luck

 • "A favorable time to ask for a raise"
 • "Lucky stars"
 • "A prosperous moment to make a decision"
  synonym:
 • golden
 • ,
 • favorable
 • ,
 • favourable
 • ,
 • lucky
 • ,
 • prosperous

4. Предварително задаване или вероятно да донесе късмет

 • "Благоприятно време да поискате повишение"
 • "Късметлии звезди"
 • "Проспериращ момент за вземане на решение"
синоним:
 • златист,
 • благоприятен,
 • благоприятен,
 • късметлия,
 • проспериращ