Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "projector" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "проектор" на български език

EnglishBulgarian

Projector

[Проектор]
/prəʤɛktər/

noun

1. An optical device for projecting a beam of light

  synonym:
 • projector

1. Оптично устройство за прожектиране на лъч светлина

  синоним:
 • проектор

2. An optical instrument that projects an enlarged image onto a screen

  synonym:
 • projector

2. Оптичен инструмент, който проектира увеличено изображение върху екран

  синоним:
 • проектор