Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Probably на български език

EnglishBulgarian

Probably

/prɑbəbli/

adverb

1. With considerable certainty

 • Without much doubt
 • "He is probably out of the country"
 • "In all likelihood we are headed for war"
  synonym:
 • probably
 • ,
 • likely
 • ,
 • in all likelihood
 • ,
 • in all probability
 • ,
 • belike

1. Със значителна сигурност

 • Без много съмнение
 • "„вероятно е извън страната“"
 • "По всяка вероятност сме се насочили към война"
  синоним:
 • вероятно
 • ,
 • вероятно
 • ,
 • по всяка вероятност
 • ,
 • по всяка вероятност
 • ,
 • приличам на

2. Easy to believe on the basis of available evidence

 • "He talked plausibly before the committee"
 • "He will probably win the election"
  synonym:
 • credibly
 • ,
 • believably
 • ,
 • plausibly
 • ,
 • probably

2. Лесно за вярване въз основа на наличните доказателства

 • "Той говори правдоподобно пред комисията"
 • "Той вероятно ще спечели изборите"
  синоним:
 • достоверно
 • ,
 • правдоподобно
 • ,
 • правдоподобно
 • ,
 • вероятно

Examples of using

If Tom would smile more often, he'd probably have more friends.
Ако Том се усмихва по-често, вероятно би имал повече приятели.
I think you're probably right.
Мисля, че вероятно си права.
I think you're probably right.
Мисля, че вероятно си прав.