Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Primeval на български език

EnglishBulgarian

Primeval

/praɪmivəl/

adjective

1. Having existed from the beginning

 • In an earliest or original stage or state
 • "Aboriginal forests"
 • "Primal eras before the appearance of life on earth"
 • "The forest primeval"
 • "Primordial matter"
 • "Primordial forms of life"
  synonym:
 • aboriginal
 • ,
 • primal
 • ,
 • primeval
 • ,
 • primaeval
 • ,
 • primordial

1. Съществува от самото начало

 • В най-ранен или оригинален етап или състояние
 • "Аборигенски гори"
 • "Първични епохи преди появата на живота на земята"
 • "Горната премиера"
 • "Първична материя"
 • "Първични форми на живот"
синоним:
 • абориген,
 • първичен,
 • primeval,
 • primaeval,
 • изначален