Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pretext" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "предтекст" на български език

EnglishBulgarian

Pretext

[Претекст]
/pritɛkst/

noun

1. Something serving to conceal plans

 • A fictitious reason that is concocted in order to conceal the real reason
  synonym:
 • pretext
 • ,
 • stalking-horse

1. Нещо, служещо за прикриване на планове

 • Фиктивна причина, която е измислена, за да се прикрие истинската причина
  синоним:
 • претекст
 • ,
 • дебнещ кон

2. An artful or simulated semblance

 • "Under the guise of friendship he betrayed them"
  synonym:
 • guise
 • ,
 • pretense
 • ,
 • pretence
 • ,
 • pretext

2. Изкусно или симулирано подобие

 • "Под прикритието на приятелство той ги предаде"
  синоним:
 • маска
 • ,
 • преструвка
 • ,
 • претекст