Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "president" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "президент" на български език

EnglishBulgarian

President

[президент]
/prɛzədɛnt/

noun

1. An executive officer of a firm or corporation

  synonym:
 • president

1. Изпълнителен директор на фирма или корпорация

  синоним:
 • президент

2. The person who holds the office of head of state of the united states government

 • "The president likes to jog every morning"
  synonym:
 • President of the United States
 • ,
 • United States President
 • ,
 • President
 • ,
 • Chief Executive

2. Лицето, което заема държавния глава на правителството на съединените щати

 • "Президентът обича да бяга всяка сутрин"
  синоним:
 • Президент на САЩ
 • ,
 • президент
 • ,
 • Главен изпълнителен директор

3. The chief executive of a republic

  synonym:
 • president

3. Главният изпълнителен директор на република

  синоним:
 • президент

4. The officer who presides at the meetings of an organization

 • "Address your remarks to the chairperson"
  synonym:
 • president
 • ,
 • chairman
 • ,
 • chairwoman
 • ,
 • chair
 • ,
 • chairperson

4. Служителят, който председателства заседанията на организация

 • "Обърнете се към забележките си към председателя"
  синоним:
 • президент
 • ,
 • председател
 • ,
 • стол

5. The head administrative officer of a college or university

  synonym:
 • president
 • ,
 • prexy

5. Главният административен служител на колеж или университет

  синоним:
 • президент
 • ,
 • прекси

6. The office of the united states head of state

 • "A president is elected every four years"
  synonym:
 • President of the United States
 • ,
 • President
 • ,
 • Chief Executive

6. Службата на държавния глава на сащ

 • "Президент се избира на всеки четири години"
  синоним:
 • Президент на САЩ
 • ,
 • президент
 • ,
 • Главен изпълнителен директор

Examples of using

The former president of a certain association has been arrested on suspicion of breach of trust.
Предишният президент на асоциацията е бил арестуван в подозрение за нелоялност.
The president held himself responsible for the slump in business, and left his post.
Президента държеше отговорен себе си за спада на бизнеса и напусна поста си.