Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Presence на български език

EnglishBulgarian

Presence

/prɛzəns/

noun

1. The state of being present

 • Current existence
 • "He tested for the presence of radon"
  synonym:
 • presence

1. Състоянието на присъствие

 • Настоящо съществуване
 • "Той тества за наличие на радон"
  синоним:
 • присъствие

2. The immediate proximity of someone or something

 • "She blushed in his presence"
 • "He sensed the presence of danger"
 • "He was well behaved in front of company"
  synonym:
 • presence
 • ,
 • front

2. Непосредствената близост на някого или нещо подобно

 • "Тя се изчерви в негово присъствие"
 • "Той усети наличието на опасност"
 • "Той се държеше добре пред компанията"
  синоним:
 • присъствие
 • ,
 • отпред

3. An invisible spiritual being felt to be nearby

  synonym:
 • presence

3. Невидимо духовно същество, което се чувства наблизо

  синоним:
 • присъствие

4. The impression that something is present

 • "He felt the presence of an evil force"
  synonym:
 • presence

4. Впечатлението, че нещо присъства

 • "Той почувства присъствието на зла сила"
  синоним:
 • присъствие

5. Dignified manner or conduct

  synonym:
 • bearing
 • ,
 • comportment
 • ,
 • presence
 • ,
 • mien

5. Достоен начин или поведение

  синоним:
 • лагер
 • ,
 • comportment
 • ,
 • присъствие
 • ,
 • Mien

6. The act of being present

  synonym:
 • presence

6. Актът на присъствие

  синоним:
 • присъствие

Examples of using

He felt uneasy in his father's presence.
Той се чувстваше неудобно в присъствието на баща си.
He felt uneasy in his father's presence.
Той се почувства неудобно в присъствието на баща си.