Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prejudice" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "предразсъждение" на български език

EnglishBulgarian

Prejudice

[Предразсъдък]
/prɛʤədɪs/

noun

1. A partiality that prevents objective consideration of an issue or situation

  synonym:
 • bias
 • ,
 • prejudice
 • ,
 • preconception

1. Пристрастие, което не позволява обективно разглеждане на въпрос или ситуация

  синоним:
 • пристрастия
 • ,
 • предразсъдъци
 • ,
 • предубеждение

verb

1. Disadvantage by prejudice

  synonym:
 • prejudice

1. Недостатък от предразсъдъци

  синоним:
 • предразсъдъци

2. Influence (somebody's) opinion in advance

  synonym:
 • prejudice
 • ,
 • prepossess

2. Влияние ( мнението на някой ) предварително

  синоним:
 • предразсъдъци
 • ,
 • предразполага

Examples of using

He has a prejudice against Jews.
Той е предубеден против евреите.