Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Powdery на български език

EnglishBulgarian

Powdery

/paʊdəri/

adjective

1. Consisting of fine particles

 • "Powdered cellulose"
 • "Powdery snow"
 • "Pulverized sugar is prepared from granulated sugar by grinding"
  synonym:
 • powdered
 • ,
 • powdery
 • ,
 • pulverized
 • ,
 • pulverised
 • ,
 • small-grained
 • ,
 • fine-grained

1. Състоящ се от фини частици

 • "Прах целулоза"
 • "Прах сняг"
 • "Пулверизираната захар се приготвя от гранулирана захар чрез смилане"
  синоним:
 • прахообразно
 • ,
 • прахообразен
 • ,
 • пулверизиран
 • ,
 • пулверизиран
 • ,
 • дребни зърнени
 • ,
 • финозърнест

2. As if dulled in color with a sprinkling of powder

 • "A powdery blue"
  synonym:
 • powdery

2. Сякаш притъпен в цвят с поръсване на прах

 • "Прахово синьо"
  синоним:
 • прахообразен