Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "possible" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "възможно" на български език

EnglishBulgarian

Possible

[Възможно]
/pɑsəbəl/

noun

1. Something that can be done

 • "Politics is the art of the possible"
  synonym:
 • possible

1. Нещо, което може да се направи

 • "Политиката е изкуството на възможното"
  синоним:
 • възможно

2. An applicant who might be suitable

  synonym:
 • possible

2. Кандидат, който може да е подходящ

  синоним:
 • възможно

adjective

1. Capable of happening or existing

 • "A breakthrough may be possible next year"
 • "Anything is possible"
 • "Warned of possible consequences"
  synonym:
 • possible

1. Способни да се случват или да съществуват

 • "Може да е възможен пробив догодина"
 • "Всичко е възможно"
 • "Предупреден за възможни последствия"
  синоним:
 • възможно

2. Existing in possibility

 • "A potential problem"
 • "Possible uses of nuclear power"
  synonym:
 • potential
 • ,
 • possible

2. Съществуващ във възможност

 • "Потенциален проблем"
 • "Възможни употреби на ядрена енергия"
  синоним:
 • потенциал
 • ,
 • възможно

Examples of using

I've waited as long as possible.
Изчаках възможно най-дълго.
I've waited as long as possible.
Чаках колкото ми беше възможно.
Is it possible to repair the washing machine?
Възможно ли е пералнята да бъде поправена?