Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "popularity" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "популярност" на български език

EnglishBulgarian

Popularity

[Популярност]
/pɑpjəlɛrəti/

noun

1. The quality of being widely admired or accepted or sought after

  • "His charm soon won him affection and popularity"
  • "The universal popularity of american movies"
    synonym:
  • popularity

1. Качеството на широко възхищение или приемане или търсене

  • "Чарът му скоро му спечели обич и популярност"
  • "Универсалната популярност на американските филми"
    синоним:
  • популярност

Examples of using

The city is gaining popularity as a major tourist destination.
Градът спечелва популярност като главна туристическа дестинация.